P.S.T. "Transgór" S.A.

Komunikacja z Akcjonariuszami

Ogłoszenia

Tabela opłat
Tabela opłat za usługi świadczone przez dom maklerski BDM s.a. - treść (plik pdf)

Regulamin
Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez dom maklerski BDM s.a. - treść (plik pdf)

Klauzula Informacyjna
Klauzula informacyjna - treść (plik pdf)

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (plik pdf)

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (plik pdf)

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (plik pdf)

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (plik pdf)

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 8.12.2020r.
Treść ogłoszenia (plik pdf)

Oświadczenie - wzór
Wzór oświadczenie (plik pdf)

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (plik pdf)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.08.2020r. postanowiło, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665).