DECYZJE

 • Decyzja Prezydenta miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2012r.
  w sprawie udzielenia zezwoleń na zbieranie i transport odpadów [pdf]

 • Decyzja stacji segregacji odpadów z dnia 04 maja 2011r.
  w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z zezwoleniem na odzysk i zbieranie odpadów [pdf]

 • Decyzja na transport odpadów z dnia 15 lutego 2006r.
  w sprawie prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów [doc]

 • Decyzja na odbiór odpadów z dnia 9 sierpnia 2006r.
  w sprawie prowadzenia dzialalności odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rybnika [pdf]
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
P. S. T. Transgór S.A. © 2009