ZBIÓRKA SELEKTYWNA ODPADÓW

NA CZYM POLEGA ZBIÓRKA SELEKTYWNA
Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane; oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości odpadu, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.
P. S. T. Transgór S.A. © 2009