ŚRODKI TECHNICZNE

TABOR POJAZDÓW
 • Star 200 SMW-21 - bramowiec
 • Star SMW-1142 - hakowiec
 • Liaz SM 115 - śmieciarka
 • Liaz SM 115 - śmieciarka
 • Star 200 NKR 70 - bramowiec
 • Star 200 - asenizacyjny
 • Kamaz 53222 - hakowiec
 • MAN 14.224 typ K-12 (mały) - śmieciarka
 • MAN 26.293 - śmieciarka
 • MAN (nowy) - hakowiec
 • MAN (nowy) - bramowiec
 • Ford Transit 2.5
 • MAN 26.293 - śmieciarka
 • Liaz - skrzyniowy
 • Steyer - skrzyniowy HDS
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
P. S. T. Transgór S.A. © 2009