FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYWÓZ POJEMNIKÓW ORAZ ODPADOW SEGREGOWANYCH

Adres Klienta


*- pola obowiązkowe do wypełnienia
ABY USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA W TERMINIE NALEŻY ZGŁOSZENIE WYSŁAĆ DO GODZ. 1400 DNIA POPRZEDNIEGO
UWAGA: NUMER KONTRAHENTA ZNAJDUJE SIĘ NA FAKTURZE POD DANYMI ODBIORCY
P. S. T. Transgór S.A. © 2009