Informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

 • Adres: ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik
 • Numer KRS: 0000083865
 • Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał akcyjny: 779 140,00 zł.
 • NIP: 642-000-01-51
 • REGON: 272193436

Zarząd

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
  delegowany do czasowego pełnienia
  funkcji Prezesa Zarządu Spółki:
  Piotr Wojas
 • Wiceprezes Zarządu: Robert Kaliński
 • Wiceprezes Zarządu: Mariusz Wala
 • Prokurent: Marek Wojtas

Rada Nadzorcza

 • Przewodniczący: Piotr Wojtas
 • Wiceprzewodniczący: Grzegorz Gruszka
 • Sekretarz:Czesław Grzesik

Statut

Pobierz Treść Statutu

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Pobierz sprawozdanie za rok 2019

Pobierz sprawozdanie za rok 2020
Komunikacja z akcjonariuszami

Przejdź

Podmioty powiązane
Podmioty powiązane