Informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

 • Adres: ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik
 • Numer KRS: 0000083865
 • Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał akcyjny: 893 440,49 zł.
 • NIP: 642-000-01-51
 • REGON: 272193436

Zarząd

 • Prezes Zarządu: Anna Tuszyńska
 • Wiceprezes Zarządu: Mariusz Wala

Rada Nadzorcza

 • Przewodnicząca: Anna Kubańska
 • Wiceprzewodnicząca: Maria Wojtas
 • Sekretarz:Czesław Grzesik

Statut

pobierz treść Statutu Spółki

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Pobierz sprawozdanie za rok 2019
Pobierz sprawozdanie za rok 2020
Pobierz sprawozdanie za rok 2021
Pobierz sprawozdanie za rok 2022
Komunikacja z akcjonariuszami

Przejdź

Podmioty powiązane
Podmioty powiązane