Informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

 • Adres: ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik
 • Numer KRS: 0000083865
 • Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał akcyjny: 893 440,49 zł.
 • NIP: 642-000-01-51
 • REGON: 272193436

Zarząd

 • Wiceprezes Zarządu: Anna Tuszyńska

Rada Nadzorcza

 • Przewodnicząca: Anna Kubańska
 • Wiceprzewodniczący: Andrzej Konieczny
 • Sekretarz:Czesław Grzesik

Prokurent samoistny

 • Mariusz Wala

Statut

Pobierz treść Statutu Spółki

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Pobierz sprawozdanie za rok 2019

Pobierz sprawozdanie za rok 2020

Pobierz sprawozdanie za rok 2021
Komunikacja z akcjonariuszami

Przejdź

Podmioty powiązane
Podmioty powiązane