Podmioty powiązane

TRANSGÓR RECYCLING

  • Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Siedziba i adres: 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Norwida 34
  • Numer KRS: 0000870390
  • Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł
  • NIP: 633-224-29-20
  • REGON: 387546408

Zarząd

  • Prezes: Mariusz Wala