Reklamacje

Wypełnienie niniejszego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji przez PST „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie ponizszego formularza i naciśnięcie przycisku "WYŚLIJ"

UWAGA! W przypadku nie wypełnienia wszystkich pól formularza reklamacja nie bedzie uwzględniona.

Wypelnij formularz reklamacyjny

Reklamacja dotyczy