Wywóz odpadów

Dział usług komunalnych i ochrony środowiska

Działalność związaną z gospodarką odpadami przedsiębiorstwo rozpoczęło we 1995 r. W 2004 r. w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy C.K. Norwida 34 uruchomiono instalację do sortownia odpadów oraz zaplecze do belowania i magazynowania odpadów.

Obecnie dział usług komunalnych prowadzi działalność w następującym zakresie:

 • Obsługa miast i gmin w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
 • Organizacja i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki dla miast i gmin,
 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
 • Dzierżawa pojemników 110l, 120l, 240l, 1100l, od KP-7 do KP-32m3, prasokontenerów i kontenerów z prasą stacjonarną
 • Odbiór odpadów remontowych i budowalnych : odbiór gruzu, zmieszanych odpadów poremontowych,
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych,
 • Odbiór odpadów poprodukcyjnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • Odbiór odpadów segregowanych w workach, kontenerach i pojemnikach typu dzwon: papier, szkło, plastik od klientów indywidualnych i firm
 • profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami


Park samochodowy:

Do realizacji usług posiadamy rozbudowy park samochodowy składający się rożnych pojazdów :

 • samochody specjalistyczne typu śmieciarka 2-osiowe, 3- osiowe,
 • samochody specjalistyczne małogabarytowe typu śmieciarka do 3,5t, 5,0t, 7,5t.
 • samochody specjalistyczne z zabudową hakową, bramową,
 • samochody z HDS,
 • samochody dostawcze o rożnych typach i pojemności zabudowy,
 • samochody samowyładowcze typu wanna,
 • ładowarki,

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:00 do 15:00
Wtorek: 7:00 do 15:00
Środa: 7:00 do 15:00
Czwartek: 7:00 do 15:00
Piątek: 7:00 do 15:00

Telefon

(032) 755 54 92
(032) 755 54 40

Email

ekologia@transgor.org