Zgłoszenie wywozu

Wypełnienie niniejszego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji przez PST „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

ABY USŁUGA ZOSTAŁA WYKONANA W TERMINIE NALEŻY ZGŁOSZENIE WYSŁAĆ DO GODZ. 14 DNIA POPRZEDNIEGO

UWAGA: NUMER KONTRAHENTA ZNAJDUJE SIĘ NA FAKTURZE POD DANYMI ODBIORCY

Wypelnij formularz zgłoszeniowy