Komunikacja z akcjonariuszami

OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 05.04.2024r.

Pobierz plik
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 22.12.2023

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 22.12.2023

Pobierz plik
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 30.06.2023

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 30.06.2023r.

Pobierz plik
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 23.12.2022

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD NWZA

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 23.12.2022

Pobierz plik
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 29.09.2022

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 29.09.2022

Pobierz plik
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 16.09.2021

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 16.09.2021

Pobierz plik
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA W DNIU 04.05.2021

Pobierz plik
Ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 04.05.2021

Pobierz plik
Wzór oświadczenia dla Akcjonariusza spółki

Pobierz plik
Tabela opłat za usługi świadczone przez dom maklerski BDM s.a.

Pobierz plik
Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez dom maklerski BDM s.a.

Pobierz plik
Klauzula Informacyjna

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 8.12.2020r.

Pobierz plik
Oświadczenie - wzór

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.08.2020r. postanowiło, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665).