Komunikacja z akcjonariuszami

Wzór oświadczenia dla Akcjonariusza spółki

Pobierz plik
Tabela opłat za usługi świadczone przez dom maklerski BDM s.a.

Pobierz plik
Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez dom maklerski BDM s.a.

Pobierz plik
Klauzula Informacyjna

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 8.12.2020r.

Pobierz plik
Oświadczenie - wzór

Pobierz plik
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce

Pobierz plik
ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.08.2020r. postanowiło, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki „TRANSGÓR” S.A. w Rybniku będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665).